W trosce o środowisko

Wszelkie działania naszej Firmy są realizowane przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Podejmujemy kroki przyczyniające się do jego poprawy i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. W procesie produkcji stosujemy technologie proekologiczne, które wpływają na redukcję czynników zatruwających atmosferę, wodę oraz glebę.

  • Nasze obiekty zostały wyposażone w próżniowe kolektory słoneczne, dzięki którym otrzymujemy ciepłą wodę niezbędną w procesie przetwórstwa warzyw,
  • do mycia maszyn ciepłą wodą wykorzystujemy ciepło pochodzące z systemów odzysku zainstalowanych w maszynowni chłodniczej,
  • dzięki odzyskowi ciepła o ok. 80% udało nam się zmniejszyć zużycie gazu w kotłowni, a co za tym idzie zmniejszyliśmy emisję spalin i gazów cieplarnianych,
  • posiadamy własną oczyszczalnię ścieków i współpracujemy z firmami recyklingowymi, dzięki czemu nasze opakowania są segregowane, przetwarzane do ponownego użycia. Skutkiem tego rodzaju działań jest ograniczenie odpadów do minimum.